Przejdź do treści

Zespół Placówek Oświatowych w Lesku

Zespół Placówek Oświatowych w Lesku jest placówką dla której organem prowadzącym jest Powiat Leski. Placówka w obecnej formule funkcjonuje od 1 września 2019 r., a w jej skład wchodzą; Bursa Szkolna w Lesku oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Bieszczadnik”

Bursa Szkolna w Lesku jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Najogólniej mówiąc bursa szkolna działa przede wszystkim w obszarach wychowania i opieki.

Schroniska młodzieżowe w 80 państwach świata tworzą  największą i dobrze zorganizowaną sieć tanich noclegów. Znajdują w nich warunki do wypoczynku szkolne wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, organizowane są z ich wykorzystaniem „zielone szkoły”, obozy wędrowne, kolonie i zimowiska. Korzystają z nich również uczestnicy wypoczynku rodzinnego i turyści indywidualni.  

Skip to content