Przejdź do treści

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

  • miesięczna opłata za pobyt (zakwaterowanie) – 70 zł
  • całodzienna stawka żywieniowa ( 3 posiłki; śniadanie 5 zł, obiad 7 zł, kolacja 5 zł ) – 17 zł
  • Prosimy o dokonywanie wpłat za pobyt i wyżywienie mieszkańców Bursy Szkolnej w Lesku na następujące konto:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku:

Bank PKO BP Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612

z dopiskiem ,, dotyczy wyżywienia i pobytu w bursie uczennicy/ucznia ………………..)

Brak zapłaty w terminie (t.j. do 15 dnia każdego miesiąca) będzie skutkował naliczeniem ustawowych odsetek !!!


Skip to content