Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

UWAGA – ZMIANA NUMERU KONTA !!!

  • miesięczna opłata za pobyt (zakwaterowanie) – 50zł
  • całodzienna stawka żywieniowa ( 3 posiłki; śniadanie 4 zł, obiad 6 zł, kolacja 4 zł ) – 14 zł
  • Uwaga ! Od 1 kwietnia 2022 r. zmianie uległa wysokość stawki za żywienie ( śniadanie 5 zł., obiad 7 zł., kolacja 5 zł.,) – 17 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat za pobyt i wyżywienie mieszkańców
Bursy Szkolnej w Lesku na następujące konto:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku:

Bank PKO BP Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612

z dopiskiem ,, dotyczy wyżywienia i pobytu
w bursie uczennicy/ucznia ………………..)

Brak zapłaty w terminie (t.j. do 15 dnia każdego miesiąca) będzie skutkował naliczeniem ustawowych odsetek !!!