Zwrot nadpłat

Nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w bursie za styczeń zostały zwrócone na konta podane przez Państwa w oświadczeniach. Ewentualne odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty… Czytaj więcej »Zwrot nadpłat