Przejdź do treści

Informacja dla rodziców i wychowanków – grudzień.

INFORMACJE

  1.  Łączna opłata za pobyt i zakwaterowanie w grudniu 2023 r. wynosi: 311,00 zł.     252,00 zł. – żywienie + 59,00 zł. opłata za zakwaterowanie).
  2. Termin płatności do15-go grudnia 2023 r. Od nieterminowych wpłat będą naliczone odsetki ustawowe.
  3. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: (w przypadku czasowej nieobecności ucznia w bursie przed wpłatą proszę telefonicznie uzgodnić z dyrektorem kwotę należną do zapłaty):

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

Bank PKO BP

Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612

z dopiskiem ,, dotyczy zakwaterowania i wyżywienia w bursie ucznia: ……….)

4. W przypadku nieobecności wychowanka w bursie rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy bursy lub dyrektorowi.

5. Usprawiedliwiona i zgłoszona nieobecność wychowanka w bursie (np. choroba) stanowi podstawę do odliczenia kwoty posiłków, z których uczeń nie będzie mógł korzystać. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień wcześniej do godziny 9.00 (w poniedziałki zgłoszenie może nastąpić rano do godz.9.00).

6. Brak zgłoszenia nieobecności w bursie wiąże się z naliczeniem pełnej odpłatności !

7. Termin zdawania bloczków żywieniowych w grudniu upływa w dniu 18.12.2023 r. do godz. 15.00 ! Bloczki zdane po tym terminie nie będą uwzględnione w odliczeniach !

8. W związku z kończącym się rokiem budżetowym ewentualne nadpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie będą zwrócone na konta podane w oświadczeniach.

9. Zimowa przerwa świąteczna od dnia 23.12.2023 r. do 01.01.2024 r.

10. W dniu 01 stycznia 2024 r. bursa będzie czynna od godziny 16.00

Skip to content