Przejdź do treści

Informacje dla rodziców wychowanków Bursy Szkolnej

INFORMACJE

  1. Łączna opłata za pobyt i zakwaterowanie w czerwcu 2023 r. wynosi: 278,00 zł. 228,00 zł. – żywienie + 50,00 zł. opłata za zakwaterowanie).
  2. Termin płatności do15-go czerwca 2023 r. Od nieterminowych wpłat będą naliczone odsetki ustawowe.
  3. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: (w przypadku czasowej nieobecności ucznia w bursie przed wpłatą proszę telefonicznie uzgodnić z dyrektorem kwotę należną do zapłaty):

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

Bank PKO BP

Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612
z dopiskiem ,, dotyczy zakwaterowania i wyżywienia w bursie ucznia: ……….)


4. W przypadku nieobecności wychowanka w bursie rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy bursy lub dyrektorowi.

5. Usprawiedliwiona i zgłoszona nieobecność wychowanka w bursie (np. choroba) stanowi podstawę do odliczenia kwoty posiłków, z których uczeń nie będzie mógł korzystać. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień wcześniej do godziny 9.00 (w poniedziałki zgłoszenie może nastąpić rano do godz.9.00).

6. Brak zgłoszenia nieobecności w bursie wiąże się z naliczeniem pełnej odpłatności !

7. W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego ewentualne zwroty bloczków żywnościowych będą przyjmowane wyłącznie do dnia 19 czerwca 2023 r. ! Późniejsze zwroty bloczków nie będą uwzględnione w odliczeniu !!!

8. Nadpłaty za pobyt i zakwaterowanie za czerwiec 2023 r. będą rozliczone na koniec czerwca 2023 r.
i przekazane na wskazane w oświadczeniach konta bankowe.

Skip to content