Przejdź do treści

Opłaty za grudzień.

INFORMACJE

  1. Opłata za pobyt i wyżywienie w bursie w grudniu 2021 r. wynosi łącznie: 243,00 zł. (208,00 zł.  żywienie + 35,00 zł. zakwaterowanie).
  2. Dla każdego mieszkańca bursy kwota do zapłaty będzie wyliczona indywidualnie z uwzględnieniem odpisów za listopad 2021 r.

W związku z powyższym proszę przed wpłatą na konto uzgodnić z dyrekcją ZPO kwotę należną do zapłaty.

  • Ewentualne zwroty bloczków żywieniowych są przyjmowane wyłącznie w przypadku nieobecności ucznia w bursie. Zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej 1 dzień wcześniej do godziny 8.30. Późniejsze zgłoszenie nie będzie uwzględnione w odliczeniach.
  • Termin płatności do 15 grudnia 2021 r. na konto:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku:

Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612

z dopiskiem ,, dotyczy wyżywienia i pobytu w bursie uczennicy/ucznia ………………..)

  • Proszę o przestrzeganie terminu płatności. Przypominam, że termin płatności obowiązuje do 15-go każdego miesiąca !!!
  • Brak zapłaty w terminie (t.j. do 15.12.2021 r.) będzie skutkował naliczeniem ustawowych odsetek.
  • W związku z rozliczeniem za rok budżetowy ewentualne zwroty bloczków żywieniowych za grudzień 2021 r. będą przyjmowane do dnia 17.12.2021 r. Późniejsze zwroty nie będą uwzględnione w odliczeniach.
  • W celu zwrotu ewentualnych nadpłat za żywienie i zakwaterowanie należy przedłożyć do dyrekcji ZPO w Lesku oświadczenie o numerze konta, na które należy dokonać zwrotu nadpłaty (wzór oświadczenia w pokoju wychowawców oraz na stronie www.zpolesko.pl zakładka ,,Bursa Szkolna/dokumenty”
  • Wszystkie osoby przebywające w bursie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania procedur COVID-19 na terenie placówki.
Skip to content