Przejdź do treści

Informacje

INFORMACJE

  1. Opłata za pobyt i wyżywienie w bursie w listopadzie 2021 r. wynosi łącznie: 300, 00 zł. (250,00 zł.  żywienie + 50,00 zł. zakwaterowanie).
  2. Dla każdego mieszkańca bursy kwota do zapłaty będzie wyliczona indywidualnie z uwzględnieniem odpisów za październik 2021 r.

W związku z powyższym proszę przed wpłatą na konto uzgodnić z dyrekcją ZPO kwotę należną do zapłaty.

  • Ewentualne zwroty bloczków żywieniowych są przyjmowane wyłącznie w przypadku nieobecności ucznia w bursie. Zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej 1 dzień wcześniej do godziny 8.30. Późniejsze zgłoszenie                     nie będzie uwzględnione w odliczeniach.
  • Termin płatności do 15 listopada 2021 r.  na konto:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku:

Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612

z dopiskiem ,, dotyczy wyżywienia i pobytu w bursie uczennicy/ucznia ………………..)

  • Proszę o przestrzeganie terminu płatności. Przypominam, że termin płatności obowiązuje do 15-go każdego miesiąca !!!
  • Brak zapłaty w terminie (t.j. do 15.11.2021 r.) będzie skutkował naliczeniem ustawowych odsetek.
  • Wszystkie osoby przebywające w bursie zobowiązane są
    do bezwzględnego przestrzegania procedur COVID-19 na terenie placówki.

Skip to content