Przejdź do treści

Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie w październiku.

Łączna opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie w październiku 2021 r. wynosi: 324,00 zł.

Odpisy za wrzesień 2021 r. będą uwzględnione w październiku 2021 r. Dla każdego mieszkańca bursy kwota do zapłaty  będzie wyliczona indywidualnie z uwzględnieniem odpisów za wrzesień.

W związku z powyższym proszę przed wpłatą na konto uzgodnić z dyrekcją ZPO kwotę należną do zapłaty.

Termin płatności do 15 października, na konto:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku:

Bank PKO BP Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612

z dopiskiem ,, dotyczy wyżywienia i pobytu w bursie uczennicy/ucznia ………………..

Skip to content