Przejdź do treści

Informacja o pobycie w bursie od 19 października.

W związku z ogłoszeniem z dniem 17 października powiatu leskiego „strefą czerwoną” i zmianą trybu nauczania w szkołach ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 16 października nauczanie będzie się odbywać zdalnie, za wyjątkiem zajęć praktycznych. Uczniowie biorący udział w zajęciach praktycznych będą mieli możliwość zamieszkania w bursie.

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku prosi rodziców wychowanków lub pełnoletnich wychowanków o kontakt w celu ustalenia terminu pobytu lub ewentualnej nieobecności ucznia w Bursie Szkolnej w Lesku od dnia 19 października.

O powyższą informację prosimy w dniu 18 października ( niedziela) od godz. 1600 (telefonicznie) lub na adres e-mail :bursalesko@op.pl

Informacja o ewentualnym pobycie wychowanków w bursie jest niezbędna w celu zaplanowania pracy placówki w najbliższym czasie.

Wychowankowie, którzy nie będą przebywać w bursie będą mogli zabierać swoje rzeczy osobiste, po uzgodnieniu terminu z dyrekcją lub wychowawcami.

W najbliższą niedzielę – 18 października bursa będzie czynna od godziny 1600.

Wszystkich mieszkańców oraz rodziców prosimy o rygorystyczne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobieganiu COVID – 19 na terenie placówki !

Skip to content