Przejdź do treści

Informacje dla Rodziców i wychowanków dotyczące zakwaterowania w bursie w roku szkolnym 2020/2021

 1. Kwaterowanie wychowanków do bursy odbędzie się 31.08.2020 r. ( poniedziałek)
  od godziny 16.00
 2. Prosimy o dostosowanie się do procedur obowiązujących na terenie placówki w trakcie pandemii COVID-19 (procedury postępowania mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wychowanków i pracowników placówki).
 3. Regulamin i procedury postępowania w bursie oraz wzory oświadczeń dla rodzica
  i pełnoletniego wychowanka zamieszczone są w zakładce ,,BURSA SZKOLNA” – DOKUMENTY) – bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z tymi dokumentami.
 4. W bursie mogą być zakwaterowani wyłącznie zdrowi wychowankowie,
  bez jakichkolwiek oznak choroby.
 5. Podczas kwaterowania wychowanek jest zobowiązany przekazać wychowawcy:
 6. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia niepełnoletniego wychowanka oraz o zapoznaniu się z regulaminem i procedurami postępowania
  w Bursie Szkolnej w ZPO w Lesku podczas pandemii COVID-19
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia oraz o zapoznaniu się z regulaminem i procedurami postępowania w Bursie Szkolnej w ZPO w Lesku podczas pandemii COVID-19 (pełnoletni wychowanek !!!)

UWAGA:
bez wypełnionego i podpisanego oświadczenia uczeń nie będzie zakwaterowany w bursie !!!

 • Stawka żywieniowa (całodzienna) wynosi: 14,00 zł.
 • Miesięczna opłata za zakwaterowanie wynosi: 50,00 zł.
 • Termin płatności obowiązuje do15-go każdego miesiąca.
 • Wpłaty można dokonać na konto, gotówką u dyrektora lub w recepcji (parter p.3).
 • Zachęcamy i prosimy o dokonywanie wpłat na nasze konto (przed wpłatą proszę telefonicznie uzgodnić z dyrektorem kwotę należną do zapłaty):

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

44 8642 1012 2003 1216 3544 0023
z dopiskiem ,, dotyczy zakwaterowani i wyżywienia w bursie ucznia: ……….)

 1. Łączna opłata za pobyt i zakwaterowanie we wrześniu 2020 r. wynosi: 342,00 zł. (292,00 zł – żywienie + 50,00 zł. opłata za zakwaterowanie).
 2. W przypadku nieobecności wychowanka w bursie rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy bursy lub dyrektorowi.
 3. Usprawiedliwiona i zgłoszona nieobecność wychowanka w bursie (np. choroba) stanowi podstawę do odliczenia kwoty posiłków, z których uczeń nie będzie mógł korzystać. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień wcześniej do godziny 9.00
  (w poniedziałki zgłoszenie może nastąpić rano do godz.9.00).
 4. Ewentualne nadpłaty finansowe będą zwracane w ostatnim dniu danego miesiąca
  na podane przez Państwa konto bankowe.
 5. Proszę, aby do bursy młodzież przywiozła tylko i wyłącznie rzeczy niezbędne !!!
 6. Każdy mieszkaniec bursy zobowiązany jest przywieźć ze sobą:
 7. środki ochronne (maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe itp.)
 8. komplet bielizny pościelowej (prześcieradło oraz poszewkę na kołdrę i poduszkę)
 9. ręczniki i przybory toaletowe
 10. obuwie zastępcze (pantofle)
 11. klapki pod prysznic
 12. kubek, talerzyk, sztućce itp. (na potrzeby korzystania w pokoju mieszkalnym)
 13. W związku z pandemią COVID-19 i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zachęcamy Państwa do kontaktu z wychowawcami bursy i dyrekcją we wszelkich sprawach dotyczących pobytu Państwa dzieci w bursie w formie telefonicznej (ewentualnie e-mail: bursalesko@op.pl )
 14. Bardzo prosimy o niezwłoczne zgłaszanie dyrekcji i wychowawcom bursy wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników naszej placówki w trakcie pandemii.
 15. Wszelkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania bursy będą na bieżąco uaktualniane na naszej stronie internetowej – zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z tymi informacjami.
Skip to content