Przejdź do treści

Sprawozdania finansowe ZPO w Lesku za rok 2022.

Sprawozdanie finansowe Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku za rok 2022 zostało opublikowane na stronie internetowej organu prowadzącego, tj. BIP Powiatu Leskiego ( www.powiat-leski.pl ).

Skip to content