Przejdź do treści

Informacje dla rodzica

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  Szanowni Rodzice!

  W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w bursie szereg działań wychowawczych i profilaktycznych. W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy bursą, a Rodzicami utworzona została anonimowa skrzynka na sygnały, która znajduje się w siedzibie placówki na III piętrze. Można do niej wrzucać wszelkie informacje, które są ważne dla bezpieczeństwa w bursie. Jednocześnie prosimy o informowanie nas o wszelkich oczekiwaniach, sugestiach i niepokojących sytuacjach związanych z pobytem Państwa dzieci w naszej placówce. Istnieje również możliwość kontaktu w wyżej wymienionych sprawach: osobiście, za pomocą poczty elektronicznej : bursalesko@op.pl lub telefonicznie: nr tel. 13 469 6273.

  Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:
 • https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/
 • https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/
 • https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/
 • Informacje związane z korzystaniem z opieki medycznej przez mieszkańców bursy w Lesku – każdy uczeń – mieszkaniec Bursy Szkolnej ma prawo korzystać z podstawowej opieki medycznej w przychodni (lub po godzinie 15.00 – na izbie przyjęć w szpitalu) w Lesku. Warunkiem przyjęcia przez lekarza jest posiadanie przez ucznia aktualnej legitymacji szkolnej oraz dokumentu poświadczającego zgłoszenie przez rodzica swojego dziecka do ubezpieczenia (może to być zaświadczenie z ZUS, KRUS lub legitymacja ubezpieczeniowa). W przypadku zgłoszenia się do lekarza z tymi dokumentami uczeń powinien otrzymać pomoc lekarską. W przypadku problemów proszę poinformować dyrekcję ZPO. Można również skontaktować się telefonicznie z Rzecznikiem Praw Pacjenta – telefon (017) 8604170.
 • Osoby, które rezygnują z zamieszkania w bursie zobowiązane są zgłosić ten fakt dyrekcji ZPO w miesiącu poprzedzającym datę wykwaterowania.
 • Bursa szkolna nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (np. pieniądze, telefony komórkowe, sprzęt Hi-Fi, itp.), przechowywane przez wychowanków w placówce.

Skip to content