Przejdź do treści

Informacje dla rodziców i wychowanków – czerwiec

INFORMACJE

1. Łączna opłata za pobyt i zakwaterowanie w czerwcu 2024 r. wynosi: 286,00 zł.     233,00 zł. – żywienie + 53,00 zł. opłata za zakwaterowanie).

2. Termin płatności do15-go czerwca 2024 r. Od nieterminowych wpłat będą naliczone odsetki ustawowe.

3. W związku z końcem roku szkolnego i koniecznością rozliczenia opłat, zwroty bloczków żywieniowych będą przyjmowane do dnia 17 czerwca 2024 r. Po tym terminie zwroty nie będą przyjmowane !

4. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: (w przypadku czasowej nieobecności ucznia w bursie przed wpłatą proszę telefonicznie uzgodnić z dyrektorem kwotę należną do zapłaty):

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

Bank PKO BP

Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612
z dopiskiem ,, dotyczy zakwaterowania i wyżywienia w bursie ucznia: ……….)

5. W przypadku nieobecności wychowanka w bursie rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy bursy lub dyrektorowi.

6. Usprawiedliwiona i zgłoszona nieobecność wychowanka w bursie (np. choroba) stanowi podstawę do odliczenia kwoty posiłków, z których uczeń nie będzie mógł korzystać. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień wcześniej do godziny 9.00(w poniedziałki zgłoszenie może nastąpić rano do godz.9.00).

7. Brak zgłoszenia nieobecności w bursie wiąże się z naliczeniem pełnej odpłatności !

8. Przed opuszczeniem bursy na okres wakacyjny wszyscy wychowankowie są zobowiązani do wykonania generalnych porządków w swoich pokojach oraz pozostawienia ich w takim stanie, jak w dniu zakwaterowania. Pokoje przed opuszczeniem muszą być zdane dyrekcji lub wychowawcom.

9. W dniu 21 czerwca 2024 r. (piątek – zakończenie roku szkolnego) bursa będzie czynna do godziny 12:00.

Skip to content