Przejdź do treści

Informacje – maj.

1. Łączna opłata za pobyt i zakwaterowanie w maju 2024 r. wynosi: 252,00 zł. (206,00 zł. – żywienie + 46,00 zł. opłata za zakwaterowanie).

2. Termin płatności do15-go maja 2024 r. Od nieterminowych wpłat będą naliczone odsetki ustawowe.

3. Z uwagi na niestandardowy pobyt w bursie poszczególnych wychowanków kwoty za wyżywienie i zakwaterowanie wyliczane są indywidualnie.

4. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: (w przypadku czasowej nieobecności ucznia w bursie przed wpłatą proszę telefonicznie uzgodnić z dyrektorem kwotę należną do zapłaty):

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku
Bank PKO BP
Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612
z dopiskiem ,, dotyczy zakwaterowania i wyżywienia w bursie ucznia: ……….

5. W przypadku nieobecności wychowanka w bursie rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy bursy lub dyrektorowi.

6. Usprawiedliwiona i zgłoszona nieobecność wychowanka w bursie (np. choroba) stanowi podstawę do odliczenia kwoty posiłków, z których uczeń nie będzie mógł korzystać. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień wcześniej do godziny 9.00(w poniedziałki zgłoszenie może nastąpić rano do godz.9.00).

7. Brak zgłoszenia nieobecności w bursie wiąże się z naliczeniem pełnej odpłatności !

8. W dniu 05 maja 2024 r. (niedziela) bursa będzie nieczynna.

9. Kwaterowanie do bursy dla zainteresowanych wychowanków wznawiamy w dniu 06 maja 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 8.00.

10. W dniach 06-10.05.2024 r. w stołówce będą wydawane wyłącznie obiady !!! Pozostałe posiłki (śniadanie i kolacja) – we własnym zakresie !!!

Skip to content