Przejdź do treści

Informacja dla rodziców i wychowanków.

INFORMACJE

  1.  Łączna opłata za pobyt i zakwaterowanie w maju 2023 r. wynosi: 334,00 zł.   274,00 zł. – żywienie + 60,00 zł. opłata za zakwaterowanie).
  2. Termin płatności do15-go maja 2023 r. Od nieterminowych wpłat będą naliczone odsetki ustawowe.
  3. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: (w przypadku czasowej nieobecności ucznia w bursie przed wpłatą proszę telefonicznie uzgodnić z dyrektorem kwotę należną  do zapłaty):

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

Bank PKO BP

Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612
z dopiskiem ,, dotyczy zakwaterowania i wyżywienia w bursie ucznia: ……….)

4. W przypadku nieobecności wychowanka w bursie rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy bursy lub dyrektorowi.

5. Usprawiedliwiona i zgłoszona nieobecność wychowanka w bursie (np. choroba) stanowi podstawę do odliczenia kwoty posiłków, z których uczeń nie będzie mógł korzystać. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień wcześniej do godziny 9.00 (w poniedziałki zgłoszenie może nastąpić rano do godz.9.00).

Brak zgłoszenia nieobecności w bursie wiąże się z naliczeniem pełnej odpłatności !

6. W dniach od 29.04.2023 r. do 02.05.2023 r. Bursa Szkolna będzie nieczynna !

7. W dniu 03.05.2023 r. (środa) bursa czynna od godziny 18.00 (dla maturzystów, którzy zgłosili deklarację pobytu).

8. W dniach 04.05, 05.05. i 08.05.2023 r. uczniowie ZSTiA oraz LO nie mają zajęć szkolnych (MATURY).

9. W dniu 07.05.2023 r. bursa czynna od godz. 16.00

10 .Wyżywienie w bursie będzie od dnia 09.05.2023 r. (wtorek)

Skip to content