Przejdź do treści

Informacje dla rodziców i wychowanków na październik.

INFORMACJE

  1.  Łączna opłata za pobyt i zakwaterowanie w październiku 2022 r. wynosi: 373,00 zł. (303,00 zł. – żywienie + 70,00 zł. opłata za zakwaterowanie).
  2. Termin płatności do15-go października 2022 r. Od nieterminowych wpłat będą naliczone odsetki ustawowe.
  3. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: (w przypadku czasowej nieobecności ucznia w bursie przed wpłatą proszę telefonicznie uzgodnić z dyrektorem kwotę należną do zapłaty):

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

Bank PKO BP

Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612
z dopiskiem ,, dotyczy zakwaterowania i wyżywienia w bursie ucznia: ……….)

4. W przypadku nieobecności wychowanka w bursie rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy bursy lub dyrektorowi.

5. Usprawiedliwiona i zgłoszona nieobecność wychowanka w bursie (np. choroba) stanowi podstawę do odliczenia kwoty posiłków, z których uczeń nie będzie mógł korzystać. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień wcześniej do godziny 9.00 (w poniedziałki zgłoszenie może nastąpić rano do godz.9.00).

6. Brak zgłoszenia nieobecności w bursie wiąże się z naliczeniem pełnej odpłatności !

7. Ewentualne nadpłaty za pobyt i wyżywienie będą uwzględniane w naliczeniu na kolejny miesiąc lub zwracane w ostatnim dniu danego miesiąca na podane przez Państwa konto bankowe.

Skip to content