Przejdź do treści

Informacje dla rodziców i wychowanków dotyczące kwaterowania i spraw organizacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.

INFORMACJE DLA RODZICÓW I WYCHOWANKÓW DOTYCZĄCE KWATEROWANIA I SPRAW ORGANIZACYJNYCH W BURSIE SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 1. Kwaterowanie wychowanków do bursy odbędzie się 31.08.2022 r. (środa)
  od godziny 16.00
 2. Prosimy o dostosowanie się do procedur obowiązujących na terenie placówki w trakcie pandemii COVID-19 (procedury postępowania mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wychowanków i pracowników placówki).
 3. Regulamin i procedury postępowania w bursie wychowanka zamieszczone są w zakładce ,,BURSA SZKOLNA” – DOKUMENTY – bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z tymi dokumentami.
 4. W bursie mogą być zakwaterowani wyłącznie zdrowi wychowankowie,
  bez jakichkolwiek oznak choroby.
 5. Stawka żywieniowa (całodzienna) wynosi: 17,00 zł. (śniadanie: 5,00 zł.; obiad: 7,00 zł.; kolacja: 5,00 zł.)
 6. Posiłki rozpoczynają się śniadaniem w poniedziałek i kończą obiadem w piątek. Bursa nie zapewnia posiłków w niedziele.
 7. Miesięczna opłata za zakwaterowanie wynosi: 70,00 zł.
 8. Termin płatności obowiązuje do15-go każdego miesiąca. Od nieterminowych wpłat będą naliczone odsetki ustawowe.
 9. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: (w przypadku czasowej nieobecności ucznia w bursie przed wpłatą proszę telefonicznie uzgodnić z dyrektorem kwotę należną  do zapłaty):

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

Bank PKO BP

Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612
z dopiskiem ,, dotyczy zakwaterowania i wyżywienia w bursie ucznia: ……….)

10. Łączna opłata za pobyt i zakwaterowanie we wrześniu 2022 r. wynosi: 419,00 zł. (349,00 zł – żywienie + 70,00 zł. opłata za zakwaterowanie).

11. W przypadku nieobecności wychowanka w bursie rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy bursy lub dyrektorowi.

12. Usprawiedliwiona i zgłoszona nieobecność wychowanka w bursie (np. choroba) stanowi podstawę do odliczenia kwoty posiłków, z których uczeń nie będzie mógł korzystać. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień wcześniej do godziny 9.00
(w poniedziałki zgłoszenie może nastąpić rano do godz.9.00).

13. Ewentualne nadpłaty za pobyt i wyżywienie będą uwzględniane w naliczeniu na kolejny miesiąc lub zwracane w ostatnim dniu danego miesiąca na podane przez Państwa konto bankowe.

14. Każdy mieszkaniec bursy zobowiązany jest przywieźć ze sobą:

komplet bielizny pościelowej (prześcieradło oraz poszewkę na kołdrę i poduszkę)

ręczniki i przybory toaletowe

obuwie zastępcze (pantofle)

klapki pod prysznic

kubek, talerzyk, sztućce itp. (na potrzeby korzystania w pokoju mieszkalnym)

15. Bursa zapewnia całodobową opiekę wychowawczą od niedzieli od godziny 16.00                     do piątku do godziny 15.30.

16. Bardzo prosimy o niezwłoczne zgłaszanie dyrekcji i wychowawcom bursy wszelkich istotnych informacji związanych z pobytem Państwa dzieci  w naszej placówce.

17. Wszelkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania bursy będą na bieżąco uaktualniane na naszej stronie internetowej – zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z tymi informacjami.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z MIESZKAŃCAMI BURSY SZKOLNEJ

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01 WRZEŚNIA 2022 R. O GODZINIE 16.00 W STOŁÓWCE.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Skip to content