Przejdź do treści

Informacje dla rodziców i wychowanków.

  1. W związku ze znacznym wzrostem cen artykułów spożywczych, na mocy Uchwały Nr 137.260.2022 Zarządu Powiatu Leskiego ustala się od dnia 1 kwietnia 2022 r. całodzienną opłatę za wyżywienie w Bursie Szkolnej w wysokości 17 złotych dziennie, z czego:

Śniadanie – 5,00 zł.

Obiad – 7,00 zł.

Kolacja – 5,00 zł.

2. Opłata za pobyt i wyżywienie w bursie w kwietniu 2022 r. wynosi łącznie: 306,00 zł. (264,00 zł.  żywienie + 42,00 zł. zakwaterowanie).

3. Ewentualne zwroty bloczków żywieniowych są przyjmowane wyłącznie w przypadku nieobecności ucznia w bursie. Zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej 1 dzień wcześniej do godziny 8.30. Późniejsze zgłoszenie  nie będzie uwzględnione w odliczeniach.

4. Termin płatności do 15 kwietnia 2022 r. na konto:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku:

Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612

z dopiskiem ,, dotyczy wyżywienia i pobytu w bursie uczennicy/ucznia ………………..)

5. Proszę o przestrzeganie terminu płatności. Przypominam, że termin płatności obowiązuje do 15-go każdego miesiąca !!!

6. Brak zapłaty w terminie (t.j. do 15.04.2022 r.) będzie skutkował naliczeniem ustawowych odsetek.

7. Wszystkie osoby przebywające w bursie zobowiązane są
do bezwzględnego przestrzegania procedur COVID-19 na terenie placówki.

Skip to content