Przejdź do treści

Opłaty za miesiąc marzec.

INFORMACJE

  1. Opłata za pobyt i wyżywienie w bursie w marcu 2022 r. wynosi łącznie: 370,00 zł. (320,00 zł.  żywienie + 50,00 zł. zakwaterowanie). W kwocie uwzględniono wyżywienie za dzień 28.02.2022 r.
  2. Ewentualne zwroty bloczków żywieniowych są przyjmowane wyłącznie w przypadku nieobecności ucznia w bursie. Zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej 1 dzień wcześniej do godziny 8.30. Późniejsze zgłoszenie nie będzie uwzględnione w odliczeniach.
  3. Termin płatności do 15 marca 2022 r. na konto:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku:

Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612

z dopiskiem ,, dotyczy wyżywienia i pobytu w bursie uczennicy/ucznia ………………..)

  • Proszę o przestrzeganie terminu płatności. Przypominam, że termin płatności obowiązuje do 15-go każdego miesiąca !!!
  • Brak zapłaty w terminie (t.j. do 15.03.2022 r.) będzie skutkował naliczeniem ustawowych odsetek.
  • Wszystkie osoby przebywające w bursie zobowiązane są
    do bezwzględnego przestrzegania procedur COVID-19 na terenie placówki.
Skip to content