Przejdź do treści

Zwrot nadpłat

Nadpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w bursie za styczeń zostały zwrócone na konta podane przez Państwa w oświadczeniach.

Ewentualne odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty zostały uwzględnione w kwocie zwracanej nadpłaty.

Skip to content