Przejdź do treści

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w bursie.

INFORMACJE DLA RODZICÓW I WYCHOWANKÓW DOTYCZĄCE KWATEROWANIA I SPRAW ORGANIZACYJNYCH W BURSIE SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1) Kwaterowanie wychowanków do bursy odbędzie się 31.08.2021 r. (wtorek) od godziny 16.00

2) Prosimy o dostosowanie się do procedur obowiązujących na terenie placówki w trakcie pandemii COVID-19 (procedury postępowania mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wychowanków i pracowników placówki).

3) Regulamin i procedury postępowania w bursie oraz wzory oświadczeń dla rodzica i pełnoletniego wychowanka zamieszczone są w zakładce ,,BURSA SZKOLNA” – DOKUMENTY) – bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z tymi dokumentami.

4) W bursie mogą być zakwaterowani wyłącznie zdrowi wychowankowie, bez jakichkolwiek oznak choroby.

5) Podczas kwaterowania wychowanek jest zobowiązany przekazać wychowawcy:

 Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia niepełnoletniego wychowanka oraz o zapoznaniu się z regulaminem i procedurami postępowania w Bursie Szkolnej w ZPO w Lesku podczas pandemii COVID-19

 Oświadczenie o stanie zdrowia oraz o zapoznaniu się z regulaminem i procedurami postępowania w Bursie Szkolnej w ZPO w Lesku podczas pandemii COVID-19 (pełnoletni wychowanek !!!)

UWAGA: bez wypełnionego i podpisanego oświadczenia uczeń nie będzie zakwaterowany w bursie !!!

6) Stawka żywieniowa (całodzienna) wynosi: 14,00 zł. (śniadanie: 4,00 zł.; obiad: 6,00 zł.; kolacja: 4,00 zł.)

7) Posiłki rozpoczynają się śniadaniem w poniedziałek i kończą obiadem w piątek. Bursa nie zapewnia posiłków w niedziele.

8) Miesięczna opłata za zakwaterowanie wynosi: 50,00 zł.

9) Termin płatności obowiązuje do 15-go każdego miesiąca.

10) Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: (w przypadku czasowej nieobecności ucznia w bursie przed wpłatą proszę telefonicznie uzgodnić z dyrektorem kwotę należną do zapłaty): Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku Bank PKO BP Nr konta: 86 1020 4391 0000 6102 0211 7612 z dopiskiem ,, dotyczy zakwaterowania i wyżywienia w bursie ucznia: ……….)

11) Łączna opłata za pobyt i zakwaterowanie we wrześniu 2021 r. wynosi: 342,00 zł. (292,00 zł – żywienie + 50,00 zł. opłata za zakwaterowanie).

12) W przypadku nieobecności wychowanka w bursie rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy bursy lub dyrektorowi.

13) Usprawiedliwiona i zgłoszona nieobecność wychowanka w bursie (np. choroba) stanowi podstawę do odliczenia kwoty posiłków, z których uczeń nie będzie mógł korzystać. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień wcześniej do godziny 9.00 (w poniedziałki zgłoszenie może nastąpić rano do godz.9.00).

14) Ewentualne nadpłaty za pobyt i wyżywienie będą zwracane w ostatnim dniu danego miesiąca na podane przez Państwa konto bankowe.

15) Proszę, aby do bursy młodzież przywiozła tylko i wyłącznie rzeczy niezbędne !!! 16) Każdy mieszkaniec bursy zobowiązany jest przywieźć ze sobą:

 komplet bielizny pościelowej (prześcieradło oraz poszewkę na kołdrę i poduszkę)  ręczniki i przybory toaletowe

 obuwie zastępcze (pantofle)

 klapki pod prysznic

 kubek, talerzyk, sztućce itp. (na potrzeby korzystania w pokoju mieszkalnym)

 środki ochrony osobistej (np. maseczki)

17) Bursa zapewnia całodobową opiekę wychowawczą od niedzieli od godziny 16.00 do piątku do godziny 15.30.

18) W związku z pandemią COVID-19 i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zachęcamy Państwa do kontaktu z wychowawcami bursy i dyrekcją we wszelkich sprawach dotyczących pobytu Państwa dzieci w bursie w formie telefonicznej (ewentualnie e-mail: bursalesko@op.pl )

19) Bardzo prosimy o niezwłoczne zgłaszanie dyrekcji i wychowawcom bursy wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników naszej placówki w trakcie pandemii.

20) Wszelkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania bursy będą na bieżąco uaktualniane na naszej stronie internetowej – zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z tymi informacjami.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z MIESZKAŃCAMI BURSY SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ

1 WRZEŚNIA 2021 R. O GODZINIE 16.00 W STOŁÓWCE. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Skip to content