Przejdź do treści

Powrót młodzieży do bursy.

W związku z przejściem od 17 maja szkół ponadpodstawowych na nauczanie w systemie hybrydowym dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych prosi wychowanków o telefoniczne poinformowanie o planowanych terminach pobytu w bursie.

W niedzielę 16.05.2021 r. otwarcie bursy będzie możliwe wyłącznie w sytuacji wcześniejszego zgłoszenia chęci pobytu wychowanka w placówce.

Powyższe informacje są niezbędne w celu zaplanowania pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz wyżywienia dla młodzieży.

Prosimy o kontakt telefoniczny ( 13 469 6273 ) w celu zgłoszenia pobytu do najbliższego piątku – 14 maja do godziny 1500.

Skip to content