Przejdź do treści

Rekrutacja 2021/2022

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku

informuje o prowadzonym naborze młodzieży do placówki na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy przyszłych uczniów ZSTiA oraz LO w Lesku do zamieszkania w Bursie Szkolnej.

Planowane koszty pobytu:

  • miesięczna opłata za pobyt (zakwaterowanie) – 50 zł
  • całodzienna stawka żywieniowa ( 3 posiłki; śniadanie, obiad, kolacja) – 14 zł

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki ( nowi uczniowie )

  1. wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej
  2. oświadczenie rodzica na potrzeby rekrutacji
  3. klauzula informacyjna RODO na potrzeby rekrutacji

Termin składania dokumentacji: od 17 maja do 23 lipca 2021 r.

Uczniowie kontynuujący pobyt w bursie w kolejnym roku szkolnym składają deklarację o kontynuacji pobytu dla kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego.

Deklaracje należy złożyć w terminie od 10 maja do 25 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej placówki – www.zpolesko.pl  w zakładce REKRUTACJA.

Nasz adres:

Zespół Placówek Oświatowych

Aleja Jana Pawła II 18 B

38 – 600 Lesko

tel. 13 469 6273

e-mail: bursalesko@op.pl

www.zpolesko.pl

ZAPRASZAMY !!!

Skip to content