Przejdź do treści

Opłaty za pobyt i wyżywienie w bursie.

INFORMACJA

Prosimy o dokonywanie wpłat za pobyt i wyżywienie mieszkańców
Bursy Szkolnej w Lesku na następujące konto:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku:

Nr konta: 44 8642 1012 2003 1216 3544 0023

z dopiskiem ,, dotyczy wyżywienia i pobytu
w bursie uczennicy/ucznia ………………..)

Skip to content