Przejdź do treści

Informacja dla wychowanków.

  1. Opłata za pobyt i wyżywienie w bursie w marcu 2021 r. będzie wyliczona indywidualnie dla każdego mieszkańca bursy w oparciu o zgłoszony pobyt (prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o wysokości wpłaty).
  2. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących terminu pobytu i wyżywienia prosimy o zgłoszenie telefoniczne.
  3. Zgłoszenie nieobecności powinno być dokonane co najmniej 1 dzień wcześniej do godziny 8.00. Brak zgłoszenia nieobecności będzie skutkował naliczeniem opłat.
  4. Termin płatności do 22 marca 2021 r. wyłącznie na konto:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku:

Nr konta: 44 8642 1012 2003 1216 3544 0023

z dopiskiem ,, dotyczy wyżywienia i pobytu w bursie uczennicy/ucznia ………………..)

  1. Ewentualne nadpłaty będą zwracane na konto w ostatnim dniu miesiąca.
  2. W celu zaplanowania pracy wychowawczej oraz organizacji stołówki osoby, które zamierzają korzystać z zamieszkania w bursie proszone są o poinformowanie wychowawców lub dyrektora o terminie planowanego pobytu.
Skip to content