Przejdź do treści

Powrót do Bursy Szkolnej uczniów Technikum.

Budynek ZPO - widok od strony SOS w Lesku

Od 1 marca 2021 r. Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku wznawia w klasach I – III Technikum kształcenie zawodowe z przedmiotów praktycznych w formie stacjonarnej.

W związku z powyższym Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku prosi rodziców wychowanków lub pełnoletnich wychowanków o kontakt w celu ustalenia terminu pobytu ucznia w Bursie Szkolnej w Lesku od dnia 28 lutego 2021 r.

Powyższą informację prosimy przekazać telefonicznie w dniu 26.02.2021 r. (piątek) do godziny 15.00 lub 28.02.2021 r. ( niedziela) od godz. 1600  do 21.00 lub na adres e-mail : bursalesko@op.pl

Informacja o ewentualnym pobycie wychowanków w bursie jest niezbędna w celu zaplanowania pracy placówki w najbliższym czasie, a w szczególności kwestii dotyczących funkcjonowania stołówki.

Wszystkich mieszkańców oraz rodziców prosimy o rygorystyczne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobieganiu COVID – 19 na terenie placówki!

Przypominamy, że w bursie mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe i niepodlegające izolacji lub kwarantannie.

Skip to content