Przejdź do treści

Powrót z ferii zimowych.

W najbliższą niedzielę – 17 stycznia 2021 r.  bursa będzie czynna od godziny 1600.

Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku prosi rodziców wychowanków lub pełnoletnich wychowanków o kontakt w celu ustalenia terminu pobytu ucznia w Bursie Szkolnej w Lesku od dnia 17 stycznia 2021 r.

Powyższą informację prosimy przekazać telefonicznie w dniu 15.01.2020 r. (piątek) do godziny 15.00 lub 17.01.2021 r. ( niedziela) od godz. 1600  do 21.00 lub na adres e-mail : bursalesko@op.pl

Informacja o ewentualnym pobycie wychowanków w bursie jest niezbędna w celu zaplanowania pracy placówki w najbliższym czasie, w tym kwestii opieki wychowawczej oraz żywienia.

Wszystkich mieszkańców oraz rodziców prosimy o rygorystyczne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobieganiu COVID – 19 na terenie placówki!

Przypominamy, że w bursie mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe i niepodlegające izolacji lub kwarantannie.

Skip to content