Przejdź do treści

Biażące informacje dla młodzieży.

Lesko, 30.09.2020 r.

INFORMACJE

  1. Opłata za pobyt i wyżywienie w bursie w październiku 2020 r. wynosi łącznie: 324,00 zł. (274,00 zł. żywienie + 50,00 zł. opłata za zakwaterowanie).
  2. Termin płatności do 15 października 2020 r. u dyrektora (p.301),
    w recepcji (parter biuro nr 3) lub na konto:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku:

Nr konta: 44 8642 1012 2003 1216 3544 0023

z dopiskiem ,, dotyczy wyżywienia i pobytu w bursie uczennicy/ucznia ………………..)

  • Proszę o przestrzeganie terminu płatności.
  • Dzień 16.10.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
    w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. W związku
    z powyższym czwartek 15.10.2020 r. jest dniem wyjazdowym z bursy.
Skip to content